17 Ağustos 2012 Cuma

Türk Şairlerinin Biyografi Sapkınlığı – 1
Uzun bir aradan ve uzun araştırmalardan sonra tekrar karşınızdayız. Boş durmadık bu arada, çalıştık çabaladık. Türk şiiri için büyük hizmetlerde bulunduk. Efendim, size tefrika edeceğim bir yazının ilk metnini okumaktasınız şu anda. Tahminen 50-60 sayfa sürecek bir metnin/araştırmanın ilk parçası bu yazı ve bir nevi giriş niteliğinde.
Başlayalım öyleyse:

Kimi zaman Vikipedi’ye bakarım ve çoğu insan gibi ben de, hiçbir bok yapmadan, Türkçe versiyonunun epey yetersiz olduğundan yakınırım. Bilgiler yüzeysel, çoğu sağdan soldan apartmadır ve çok kişiseldir, üstelik dil konusunda çok özensizdir. Aynı tırtlığın, “Türk şairler” konu başlığında da olduğunu epey önce fark etmiştim, daha da yenilerde fark ettiğim şey ise, yaşayan Türk şairlerimizin neredeyse tamamının Vikipedi’ye kendi adlarının konu başlığını kendileri açmaları ve kendi bilgilerini, biyografilerini kendilerinin yazmalarıydı. Bir süre boyunca bunu, yazılacak bir malzeme alarak kafamda taşıdım. Zaman geçtikçe ve ben arada bir bizim şairlerin biyografilerini Vikipedi’den okudukça, bunlar üzerine yazmanın değil, elemanların yazdıklarını olduğu gibi göstermenin daha komik ve ibret verici olacağı kanaatine vardım –evet, eğer siz de bir şairseniz, büyük ihtimalle kucağıma düşmüşsünüz demektir.

Şairlerin biyografisini taramaya alfabetik olarak başladım. Öncelikli olarak kendini “Türk şairler” başlığına dahil edenleri ele aldım, diğer bağımsız olan vatandaşları da zaman içinde yayımlayacağım.

Bu yazıda, yapılan çalışmanın yalnızca bir kısmını yayımlıyorum, sizi sıkmamak için, devamı alfabetik olarak gelecek, Zafer Yalçınpınar’a da sıra gelecek yani, kimse meraklanmasın. Ama bu arada Zafer’e de küçük bir şans vermiş oluruz… Aklıma gelişken; bütün Türk şairlerinin biyografilerini kopyaladım, bu saatten sonra Vikipedi’ye girip değiştirmenizin bir hükmü olmayacak yazının devamı açısından…

Vikipedi maddelerindeki açıklamaları yazanları tespit ederken birtakım ölçüler kullandım. Örneğin, şairimize ait öznel bir bilginin bir biyografi notu olarak açıklanması benim en çok faydalandığım kriterdi; kimi zaman orada öyle bir bilgi veriliyor ki, bunu sözkonusu şairden başkasının bilmesi mümkün değildi, bir örnek verelim: “İlkokula ikinci sınıftan başladı. Divriği Kız Sanat okulu mezunudur. 1971 yılından bu yana Ankara’da oturmaktadır.” (Arzu K. Ayçiçek)

Kimi açılamalar, bir şuara meclisinde otururken çok çok tanıdık gelen ifadelerdi. Solculuğu ve hapiste yatmışlığı sürekli dillendirmek gibi. Elbette metinlere de yansımıştı bu durum. İşte örnek: “12 Eylül 1980'de, "Generallerin Sonu Şah ve Somoza Gibi Olacak" başlıklı bildirileri basıp dağıttığı için Trabzon Devrimci Yol davasından yargılandı. Trabzon Boztepe Askeri Cezaevi, Erzincan 2. No'lu Özel Cezaevi, Ankara Ulucanlar Cezaevi ve Haymana Cezaevi'de toplam üç yıl tutuklu kaldı.” (Ahmet Yıldız)

Bazı isimleri de, aldıkları ıvır zıvır, sikindirik her ödülü yazmalarından ve ürün yayımladıkları dergilerin eksiksiz dökümünü yapmalarından anladım; bu da bir Türk şair davranış biçimidir çünkü: “Şinasi Özdenoğlu Şiir Yarışması -üçüncülük-/ İbrahim Yıldız Şiir Ödülü (1998) – mansiyon” (Ahmet Günbaş)
“Yazı ve şiirleri, Zaman Gazetesi ile Kitap Zamanı, Hece, Yedi iklim, Dergâh, Kayıtlar, Kırkikindi, İkindiyazıları, Kardelen, Lamure, Ardıç, Ayvakti, Dergibi, Martı, Bir Nokta, Kitap Postası, Yağmur, Sühan, Gonca, Ailem ve Yitik Düşler dergilerinde yayınlandı.” (Mustafa Oğuz)

Ama en çok hoşuma gidenler şu tarz örnekler oldu: ““Şiir benim üçüncü çocuğum. Kitap okumak, günlük ekmeğim suyum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yaşadığımız bu toplumda, düşünen bir insanın bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Ben şiiri seçtim. Duygu ve düşüncelerimi bu yolla iletmeye çalışıyorum. Şiirin zor bir uğraş -sanat- olduğunu biliyorum. Bilindiği gibi, şiir az sözcükle çok şey anlatma sanatıdır. ... Ben, şiir yazmaya başlamadan önce hisseder, sonra yazarım. Asıl yazacağımı henüz yazmadım.” (1) diyen şair Arzu K. Ayçiçek; (…) Ülkenin toplumsal yaşamında önemli yer tutan Sivas toprağının kültürel birikimi ilk ürünlerinde belirgin olarak görülür.” (Arzu K. Ayçiçek)

Biyografilerin imlalarına dokunmadım: Hem Türk şairinin şiir yazdığı dili nasıl kullandığını görün diye hem de bu gerizekâlıların metinlerini düzeltmekle uğraşmamak için.
Aşağıda, biyografilerin tamamını değil, sözkonusu biyografiyi yazanın, şairin kendisi olduğunu tespit ettiğim kısımlarını yayımlıyorum. İşin eğlenceli kısmı size kaldı yani.
Mevzuu çok da uzatmadan sizleri o güzel metinlerle baş başa bırakmak istiyorum. Sarıyla işaretlenen yerlere dikkat... Her zaman olduğu gibi ilk olarak Ahmet Ada ile başlıyoruz:


Ahmet Ada (d. 1947, Ceyhan), şairdir.
20 Mayıs 1947'de Ceyhan'da doğdu. Nazire Ada ile Ahmet Ada'nın oğlu. İlk ve ortaokulu Ceyhan'da okudu. Ceyhan Lisesi'nde okurken öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çeşitli işlerde çalıştı. Kayseri’de devlet memurluğu yaptı. 1993'te emekli oldu, 2002 yılında Mersin'e yerleşti.. Kimi şiirleri Fransızca, Almanca, İngilizce, Kürtçe dillerine çevrildi. 1980'li yıllar şiirinin önemli temsilcileri arasında yer alır. Şiirlerinin İkinci Yeni şiir havzasından beslendiği gözlense de kendine özgü lirik bir şiir kurdu. Gerçekçi tutumlardan beslenen, destansı, lirik, hüzünlü ve incelikli şiirler yazdığı eleştirmenlerce dile getirildi. Uzun ve epik özellikler barındıran şiirlerinde göç, savaş gibi olgulara insanî bir perspektiften bakan çok sesli bir şiire yöneldiği görülür. Poetik yazılarından oluşan 'Şiir Okuma Durakları' (2004) adlı kitabı modern şiir bilgisi içeren bir el kitabı olarak değerlendirildi. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde '40'ıncı Sanat Yılında Ahmet Ada'nın Şiiri' konulu bir sempozyum düzenlendi, sempozyum bildirileri 'Ahmet Ada'nın Şiirine Bakışlar'adıyla yayımlandı (2009).

Ahmet Günbaş (d. 30 Ocak 1953, İzmir)
İlk yazıları Demokrat İzmir gazetesinin Edebiyat ve Sanat sayfasında yayımlandı. 1976 yılında; Hüseyin Yurttaş, Ali Rıza Ertan ve Mehmet Kadri Sümer'le aylık edebiyat dergisi Dönemeç'i kurdu ve sorumlu yönetmenliğini yaptı. Son yıllarda Kitap tanıtım yazıları kaleme almaktadır. Günbaş, Agora dergisinin de kurucuları arasında bulunmaktadır.

Ödülleri 

§  Hasan Tahsin Şiir Yarışması (1979)
§  Şinasi Özdenoğlu Şiir Yarışması -üçüncülük-
§  İbrahim Yıldız Şiir Ödülü (1998) - mansiyon

, özgür ansiklopedi
Ahmet Yıldız (d. 6 Haziran 1960 Artvin),   Türk yazar, dergi genel yayın yönetmeni
Ahmet Yıldız, Artvin Kâzım Karabekir Lisesi ve Ankara Gazi Lisesi'nde okudu. 12 Eylül 1980'de, "Generallerin Sonu Şah ve Somoza Gibi Olacak" başlıklı bildirileri basıp dağıttığı için Trabzon Devrimci Yol davasından yargılandı. Trabzon Boztepe Askeri Cezaevi, Erzincan 2. No'lu Özel Cezaevi, Ankara Ulucanlar Cezaevi ve Haymana Cezaevi'de toplam üç yıl tutuklu kaldı. Çıkınca Karadeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Tatvan Sorgun'da "sakıncalı er" olarak askerlik yaptı. 1. Körfez Savaşı'nda Sorgun tank taburu Irak sınırına İdil-Midyat-Cizre'ye taşındı. İzin kullanmadan tam 18.5 ay sonra buradan tezkere alabildi. 1992 yılında Edebiyat ve Eleştiri dergisini kurdu. Dergiyi 2009 yılına dek 100 sayı olarak aralıksız çıkardı. 2005'te Kritik Kitaplar Yayınevi'ni Kurdu. Edebiyat Yıllığı 2006 kitabını hazırladı ve yayınladı. Eylül 2009'dan Şubat 2011 arasında Halk TV'de "Gerçek Edebiyat" adlı edebiyat programını tam 70 hafta hazırlayıp sundu.Burada edebiyatımızın önemli değerlerini konuk etti. "Sistem"in dışında gerçek edebiyatçılara yer verdi. Yeni CHP yönetimi TV programına son verdi.
1 Haziran 2012'de www.gercekedebiyat.com adlı edebiyat sitesi kurdu. halen bir kuruluşta basın danışmanı olarak çalışmakta ve siteyi yönetmektedir.


Ahmet Telli 1946’da Çankırı’nın Eskipazar ilçesinde doğdu. Hasanoğlan ve Pazarören öğretmen okullarında eğitim gördü. Öğretmen okulundan sonra dört yıl ilkokul öğretmenliği, daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirmesinin ardından çeşitli il ve ilçelerde Türkçe-Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1981'de sıkıyönetimce tutuklanarak görevine son verildi. Aynı yıl, TCK'nın 141, 142 ve 146. maddelerinden yargılandı. Cigerhun'un şiirleri üstüne yazdığı bir yazısından ötürü 142. maddeden kısa bir süre hüküm giydi.. 1993'te mahkeme kararıyla öğretmenliğe döndü ve emekli oldu. Özellikle 1972'den sonra, birçok edebiyat dergisinde yazıları, şiirleri yayımlandı. Türkiye Yazıları dergisi ( Mart 1983, sayı: 72 ) şiiriyle ilgili bir özel sayı yayımladı. [ kaynak: http://www.ahmettelli.com/dy/hayati/]
1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirimizin ikinci kuşağında yer alan özgün şairlerden. İsmet Özel'den sözcük seçimi ve ses tonu bakımından etkilendi. Romantik ve başkaldırıcı şiiriyle bir yandan da Attilâ İlhan'a yakın durduğu söylenebilir.


Ali Cengizkan (d. 29 Ekim 1954, Ankara), Türk şair ve yazar.
Şiirlerinde çağdaş Türk toplumunun sorunlarına, bireysel ve toplumsal duyarlılığını ustaca birleştirerek eğildi ("Bağımlı Şiir", 1986). Şairliğinin yanı sıra, şiir üzerine yazıları ve şiir çevirileriyle de tanınan Cengizkan, yapıtlarını Türkiye Yazıları, Adam Sanat, Broy, Gösteri, Oluşum, Somut, Türk Dili, Varlık, Yazın, Yusufçuk gibi dergilerde yayımladı. Şairin, olgunluk yıllarında yazdığı şiirlerde, içerik bakımından daha evrensel bir tutumu benimsediği ve oluşturmaya çalıştığı yeni şiirin içeriğine uygun bir biçem arayışına yöneldiği gözlenmektedir ("Öğle Suyu", 1997).


Ali Yüce, (d. 1928) Türk şair ve araştırmacı.
İlk şiiri 1956’da Yücel dergisinde yayımlanan Yüce'nin daha sonraki şiirleri Yeditepe, Türk Dili, Soyut, Sanat Rehberi dergilerinde çıkmıştır. Yüce, çocuklar için de şiirler yazmıştır.
Toplum gerçeklerini etkin bir eğleni anlatımı ve İkinci Yeni tekniği ile veren şairin ilk kitabı Şiirin Dili, Yapısı, İşlevi (1975) Antakya'da verdiği bir konferansın metnidir ve daha çok kendi yazdığı şiirlerin açıklanmasına yöneliktir. Şairin ilk şiirlerinin Edip Cansever etkisinde olduğu ve bu şiirlerde, benzeşme, niteleme, tamlama bolluğu, aşırı soyutlamalar ve dil oyunları, aşırı bir konuşkanlık etkin olduğu gözlenmektedir.
Olgunluk dönemi şiirlerinde ise Metin Eloğlu ve Can Yücel şiirinin etkin olduğu dikkat çekmektedir. Şair bu döneminde sözcüklerin yan yana dizilmesiyle izlenimler yaratma diye tanımlanabilecek bir teknik kullanır. Bu evresinde şair farklı ritimler, konuşma dili ve sesleniş özellikleri kullanarak şiirini geliştirmiştir.

Ödülleri

§  1985 Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü
§  17. Troya Kültür - Sanat Ödülleri / 2009 Şiir dalı 10. Ocak. 2010

Ali Özgür Özkarcı (d. 15 Ağustos 1979 – ), Türk şair ve yazar.

Yaşamı [değiştir]

1979 yılında Adana’da doğdu. Öğrenim hayatını Adana’da geçirdi. İlk şiirleri Varlık’ta yayımlandı. 2003-2010 yılları arasında Mehmet Öztek ve Ömer Şişman ’le Heves dergisini çıkardı. Şiir ve yazıları Yaşayan Marksizm, BirGün, Mahfil, Heves, Varlık ve Kitap-lık’ta yayımlandı. Daha önce Kırbaç (vakasız tarih üçlemesi) (2006) ve Yamuk (2009) adlı şiir kitapları yayımlandı. Ömer Şişman ile birlikte 160. Kilometre[1] Edebi Şeyler şiir dizisini kurdu. İstanbul’da yaşıyor.

Referanslar 

1.     ^ http://160incikilometre.com/category/bildiri/ 160. Kilometre Şiir Dizisi Çıkış Bildirisi.


Alperen Yeşil şair, oyun yazarı.
27 Temmuz 1984 yılında İzmir'de doğdu. TED Aliağa Koleji'ni bitirdi (2002). Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık/Dramaturgi Ana Sanat Dalı'nda yazarlık eğitimine başladı. Varlık dergisinde yayımlanan ilk şiiri Hurma Ağacı, küçük İskender’in ‘Rimbaudlarla Baş Başa’ adlı köşesinde kendine yer buldu. Yazarın ilk kitabı olan ERDİŞİ, Varlık Yayınları tarafından aynı yıl yayımlandı. Türkiye'deki dramatik yazarlık bölümü öğrencilerinin katılabildiği 2005 Suat Taşer Kısa Oyun Yarışması’nı Zifir ile Şevder adlı oyunuyla kazanan Yeşil, aynı başarıyı 2006’da Ben Şahsen Biraz Kadın, 2007’de Babamın Gölgesi ya da Hazar'ın Dibi adlı oyunlarıyla tekrar yakaladı. Dramatik Yazarlık eğitimini tamamlayan Yeşil’in bu üç oyunu 27 Mart 2006 - 2007 - 2008 Dünya Tiyatrolar Haftası’nda İzmir - Narlıdere Özdemir Nutku Sahnesi’nde sahnelendi. 11. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 2008 kapsamında gerçekleştirilen ‘‘BEDEN’’ konulu kısa film öyküsü yarışmasında, ‘‘Balon Kız’’ adlı öyküsü ile Işıl Özgentürk yönetiminde gerçekleştirilen senaryo atölyesine katılmaya hak kazandı; senaryosu "Dikkate Değer" bulundu. Mitos Boyut Yayınevi'nin 2008 yılı Oyun Yazma Yarışması'nda Yıldızın Kaydığı adlı oyunuyla başarı ödülü kazanan Yeşil'in oyunu aynı yıl basıldı. Şairin ikinci şiir kitabı olan Delgeç, Şiirden Yayınları tarafından 2011'de yayımlandı.

Arzu K. Ayçiçek, (d. 1949 Sivas Divriği İkizbaşak). Türk yazar, şair.
“Şiir benim üçüncü çocuğum. Kitap okumak, günlük ekmeğim suyum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yaşadığımız bu toplumda, düşünen bir insanın bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Ben şiiri seçtim. Duygu ve düşüncelerimi bu yolla iletmeye çalışıyorum. Şiirin zor bir uğraş -sanat- olduğunu biliyorum. Bilindiği gibi, şiir az sözcükle çok şey anlatma sanatıdır. ... Ben, şiir yazmaya başlamadan önce hisseder, sonra yazarım. Asıl yazacağımı henüz yazmadım.” (1) diyen şair Arzu K. Ayçiçek;
İlkokula ikinci sınıftan başladı. Divriği Kız Sanat okulu mezunudur. 1971 yılından bu yana Ankara’da oturmaktadır.
İlk şiiri 1974 yılında “Yeni Ortam” gazetesinde yayınlandı. Daha sonra Damar, Eşik, Yeni Biçem, Karşı, Uğraş, Yaklaşım, İnsan, Morca, Mozaik, Kıyı, Edebiyat ve Eleştiri, Çağdaş Türk Dili ve Beşparmak dergilerinde yazdı. Ülkenin toplumsal yaşamında önemli yer tutan Sivas toprağının kültürel birikimi ilk ürünlerinde belirgin olarak görülür. Damar, Akköy dergileri şair için birer özel sayı yayımladı.
Evli ve iki çocuk annesi olan şairin basılmış ilk şiir kitabı; Şehrinizde Kalamam 1995 yılında yayınlandı. Bu kitabıyla da Mavi dergisinin açtığı “ilk yapıtlar ödülü” yarışmasında üçüncülük ödülünün sahibi oldu. “Şehre Gelen Çocuk” adlı şiiriyle Beşparmak Dergisi Salih Bilgin Şiir Yarışması 1996 yılı “Birincilik” ödülünü aldı. M. Sunullah Arısoy 2007 Şiir Ödülü Ateşin Türküsü adlı şiir dosyasıyla kazandı.

Asuman Susam (d. 1968, İzmir) Türk şair.
İlk şiiri 1989 yılında Milliyet Sanat Dergisi’nde ve o yılın Genç Şairler Antolojisinde yayınlandı. O günden beri şiirleri ve edebiyata dair eleştirel denemeleri çeşitli dergilerde yer almakta. Halen Ege Ünv. İletişim Fakültesi Radyo TV. Sinema Anabilim dalında yüksek lisans yapmakta ve toplumsal bellek ve belgesel sinema üzerine çalışmaktadır.

Ataol Behramoğlu (13 Nisan 1942, İstanbul), şair, yazar, çevirmen, edebiyatçı.

Hayatı [değiştir]

İlk şiirleri "Ataol Gürus" takma adıyla Yeni Çankırı, Yeşil Ilgaz, Çağrı gibi yerel gazete ve dergilerde yayınlandı. Yükseköğrenimi sırasında Yapraklar, Dost, Evrim, Ataç gibi dergilerde çıkan şiirleriyle dikkat çekti. Bu dönemin şiirlerini biraraya getiren ilk şiir kitabı "Bir Ermeni General" 1965'te Ankara'da Toplum Yayınevi'nce basıldı. Gençlik dönemi şiirlerinde Orhan Veli, Attilâ İlhan ve İkinci Yeni şiirinin ortak özellikleri etkin. Gerçek şiir kimliği 1965-1971 arasında Papirüs, Şiir Sanatı, Yeni Gerçek, Yeni Dergi ve Halkın Dostları'nda çıkan şiirleriyle oluştu. Bu şiirlerde toplumcu, etkin bir edebiyat anlayışının örnekleri yer aldı.
Uzun yıllar siyasi nedenlerle Fransa'da ikamet etti. Şiirleri bütün büyük dillere çevrildi. Toplumcu gerçekçi şiir ilkelelerine yöneldi, şiirini yeni biçim ve tema arayışlarıyla besledi. Çevirileriyle de dikkat çekti. Edebiyat ve kültür üzerine yazdıkları, antoloji ve diğer çalışmalarıyla kuşağının önde gelen yazarları arasına girdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden sonra şimdi profesör olarak Beykent Üniversitesi öğretim kadrosu içinde yer almaktadır. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği yapmaktadır.

Aydın Şimşek (d. 1960, Mecitözü, Çorum), Türk yazar.

Ödülleri 

§  1989 İnsan Hakları Derneği Şiir Ödülü (Arınmış ve Ölümsüz)
§  1996 Ali Rıza Ertan Şiir Ödülü (Ayrılıklar İmgedir)
§  1999 İbrahim Yıldız Şiir Ödülü (Aşk Ayrılığı da Bilir)
§  2000 Damar Dergisi Emek Ödülü
§  2003 Behçet Aysan Şiir Ödülü (Susmalar Kitabı)
§  2010 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü (Adalar Kitabı)


Ayten Mutlu, Türk şair.
İlk deneme, öykü ve şiirleri, ortaokul yıllarından başlayarak yerel gazetelerde yayımlandı. Daha sonra İmece, Yazko Edebiyat, Edebiyat 81, Varlık, Hürriyet Gösteri, Yaşasın Edebiyat, Şiirlik, Yeni Biçem, Düşlem, Sonbahar, Ludingirra, öteki-siz, Şiiri Özlüyorum dergilerinde ve değişik gazetelerde deneme ve inceleme yazıları ile şiirleri yayımlandı.
1997 İbrahim Yıldızoğlu Şiir ödülünde birinciliğe, 2001’de Yalova Uluslararası Şiir Etkinliğinin Şiir ödülüne 2005'te M.Sunullah Arısoy şiir ödülüne değer görüldü.
Ayten Mutlu'nun imgelerle yoğunlaştırılmış şiirinde bir yandan korkunun ve güzelliğin uyumlu bir biçimde birbirine karıştığı bir dünyanın kapıları aralanırken, öte yandan da onun kendisiyle mücadelesininin yansıdığı lirik bir atmosfer görülür.

Azad Ziya Eren (d. 27 Ekim 1976, Diyarbakır - ), şair ve yazardır.

Biyografi [değiştir]

İlkokulu Çorum’da, ortaokulu Antep’te, liseyi Diyarbakır’da tamamladı.[1] Dicle Üniversitesi, Biyoloji bölümü mezunudur. Şiir, deneme, plastik sanat eleştirileri ve şehir monografileri (Mardin, Paris ve Diyarbakır) yazdı. Kültür&Sanat Politikaları üzerine makaleleri Avrupa Birliği Yayınları’nda yayımlandı. Uluslararası konferanslara ve kitap fuarlarına, şiir festivallerine, okumalara ve Avrupa’da résidence programlarına katıldı. Başta Portekiz(Lisboa) ve Amerika(San Francisco) olmak üzere birçok ülkede şiir festivallerine ve eleştiri üzerine konferanslara çağrıldı. Türkiye’de “Le Tour de France en 80 Jours/80 Günde Fransa Alem” fotoğraf sergisi, Fransa’da “La Nudité et la Poésie/ Çıplaklık ve Şiir” resim sergisi açtı, şiir turnelerine katıldı. Yapıtları Fransızca, İngilizce, Almanca, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Ermenice dillerine çevrildi, Ortadoğu ve Avrupa’da yayımlandı. “Pitoresk Sanat(2005)” ve “Palto Sanat(2009)” dergilerini kurdu. Eren, 2009 yılında ("Ars Requiem" ve "Bırakılma Koridoru" adlı kitaplarıyla), 02 Temmuz 1993 yılında gerçekleştirilen Sivas Katliamı'nda, 36 sanatçıyla birlikte "Madımak Oteli"nde öldürülen şair Metin Altıok Şiir Ödülü"nü almıştır. Bijar adında oğlu, Mari Jiyan adında kızı var. Diyarbakır’da yaşıyor.

Eserleri 


Ahmethan Yılmaz (d. 1967), Türk şair.
1967'de Tophane'de doğdu. Hukuk okudu. İnsan haklarıyla ilgili bazı davalarda savunmanlık yaptı. 1987'de Albatros dergisinde şiirlerini yayınlamaya başladı. 1988'de İbrahim Kiras'laGeniş Zamanlar dergisini çıkardı. 1989'da "kent çocukları için" yazdığı Karanfilli Dev Amca adlı masal kitabı yayınlandı. Kardan Adam Ağladı, çocuklar için kaleme aldığı diğer masal kitabıdır. 2001'de Ankara İç Savaşı'nda Üç Hainin Portresi adlı şiir kitabı çıktı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...